3 பெண்களை ஒரே நேரத்தில் 6 குழந்தைகள் முன்னால் திருமணம்- 15 வருடம் லிவ் இன் ரிலேஷன்ஷிப்

மத்தியப்பிரதேசத்தில் பழங்குடியினத்தைச் சேர்ந்த 42 வயது நபர் ஒருவர் 15 ஆண்டுகளாக லிவிங் டுகெதர் உறவில் இருந்த 3 பெண்களை திருமணம் செய்துள்ளார். Alirajpu

Read More