26 லட்சத்துக்கும் அதிகமான- வாட்ஸ் அப் போலிக் கணக்குகள் தடை

வாட்ஸ் அப்-பில் இருந்து, கடந்த செப்டம்பரில் மட்டும் இந்தியாவில் 26 லட்சத்துக்கும் அதிகமான போலிக் கணக்குகள் தடை செய்யப்பட்டுள்ளது. மத்திய அரசின் புத

Read More