5000ஆண்டுகாலமாக சிரமப்பட்ட பெரும்பகுதி சமுதாயத்துக்கு சமூகநீதி வழங்கப்படவில்லை – கே.எஸ்.அழகிரி.

5000ஆண்டுகாலமாக சிரமப்பட்ட பெரும்பகுதி சமுதாயத்துக்கு சமூகநீதி வழங்கப்படவில்லை. எங்களை போலவே பொருளாதாரத்தில் நலிந்த பொதுப்பிரிவினரும் சங்கடப்பட வேண

Read More