தடையை மீறி இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்திய மாடல் அழகி – 6 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனை விதித்த ரஷ்ய அரசு

ரஷ்யாவில் தடையை மீறி இன்ஸ்டாகிராம் பயன்படுத்தியதற்காக மாடல் அழகிக்கு 6 ஆண்டுகள் சிறைத்தண்டனையை ரஷ்யா அரசாங்கம் விதித்துள்ளது. ரஷ்ய டிஜிட்டல் உரிமைக

Read More