கௌதமன் இயக்கும் மாவீரா படத்தின்- பட்டாம்பூச்சிக்கு பட்டுத்துணி பாடல்

வி.கே புரடக்க்ஷன் தயாரிப்பில் நாயகனாக நடித்து கௌதமன் இயக்கும் மாவீரா படத்தின் இரண்டாவது பாடலுக்கான பாடலும் மெட்டமைக்கும் பணியும் நடைபெற்றது. கவ

Read More