வாக்களிக்க செல்லும் போது, பாஜக வேட்பாளரை நினைவில் வைக்க வேண்டாம் – பிரதமர் மோடி

வாக்களிக்க செல்லும் போது, பாஜக வேட்பாளரை நினைவில் வைக்க வேண்டாம். தாமரை சின்னத்தை நினைவில் வைத்துக்கொள்ளுங்கள். எங்கெல்லாம் தாமரை சின்னத்தை பார்க்க

Read More