வாணிப நோக்கத்துடன் தான் ஆரஞ்ச் பாக்கெட் பால் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது- அமைச்சர் நாசர்.

வாணிப நோக்கத்துடன் தான் ஆரஞ்ச் பாக்கெட் பால் விலை உயர்த்தப்பட்டுள்ளது. மற்ற தனியார் நிறுவனங்கள் ரூ.70 வரை விற்கின்றனர். ஆனால் ரூ.10 குறைத்து ரூ.60க

Read More