500 ஆண்டுகளாக நடக்கும் பாரம்பரிய நிகழ்ச்சிக்கு தடை விதித்தது வருத்தம் அளிக்கிறது – மதுரை ஆதீனம்

தருமபுரம் ஆதீனம் பட்டணப் பிரவேச நிகழ்வில் பல்லக்கு தூக்குவதற்கு தடைவிதித்துள்ள நிலையில் மதுரை ஆதினம் பேட்டி; தமிழ்மொழி வளர்ப்பு,தமிழையும் பாதுகா

Read More