கோடியக்கரையில், இயந்திரக் கோளாறால் கடலில் தத்தளித்த படகில் இருந்து 5 மீனவர்களை மீட்ட இந்திய கடற்படை

தமிழ்நாட்டின் கடலோரப் பகுதியான நாகை மாவட்டத்தின் கோடியக்கரையில், இயந்திரக் கோளாறால் கடலில் தத்தளித்த படகில் இருந்து 5 மீனவர்களை மீட்ட இந்திய கடற்படை ம

Read More