டி20 உலக கோப்பை முதல் அரையிறுதிப் போட்டி: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டியில் நுழைந்தது பாகிஸ்தான்.

இறுதிப் போட்டியில் நுழைந்தது பாகிஸ்தான். Tamil online news டி20 உலக கோப்பை முதல் அரையிறுதிப் போட்டி: நியூசிலாந்தை வீழ்த்தி இறுதிப் போட்டியில் நு

Read More