அமெரிக்கா, விமான சாகச நிகழ்ச்சியின்போது 2 விமானங்கள் மோதி கீழே விழுந்து.

அமெரிக்கா, டல்லாஸ் நகரில் நடந்த விமான சாகச நிகழ்ச்சியின்போது 2 விமானங்கள் மோதி கீழே விழுந்து. இரு விமானங்களிலும் விமானிகள் உட்பட 6 பேர் உயிரிழப்பு.

Read More