டுவிட்டர், பேஸ்புக், மைக்ரோசாப்ட் , Accenture ஆகிய நிறுவனங்களை தொடர்ந்து, ‘அமேசான்’ நிறுவனமும் பணிநீக்க நடவடிக்கை

டுவிட்டர், பேஸ்புக், மைக்ரோசாப்ட் , Accenture ஆகிய நிறுவனங்களை தொடர்ந்து, 'அமேசான்' நிறுவனமும் பணிநீக்க நடவடிக்கையில் இறங்கி உள்ளது.latest breaking ne

Read More