ராஜீவ் காந்தி வழக்கில் ஏனைய 6 பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது

ராஜீவ் காந்தி வழக்கில் ஏனைய 6 பேரும் விடுதலை செய்யப்பட்டிருப்பது மகிழ்ச்சியளிக்கிறது. ஜெயலலிதா மேற்கொண்ட முயற்சிக்கு நல்ல முடிவு கிடைத்துள்ளது.

Read More