இந்திய மீனவர்களை விரட்டி அடித்த இலங்கை கடல் படையினர்.

Latest breaking news கச்சத்தீவு அருகே ராமேஸ்வரம் மீனவர்கள் விரட்டியடிப்பு. ராமேஸ்வரத்திலிருந்து  நவம்பர் 23 - சுமார் 500க்கும் மேற்பட்ட விசைப்பட

Read More