வீட்டு குல தெய்வம் எங்கள் வீட்டிற்குள் மனநிறைவோடு வாசம்

இந்த ஒரு பொருளை பூஜை அறையில் வைத்து குலதெய்வத்தை வீட்டிற்குள் அழைத்தால் போதும் எந்த தடையும் இல்லாமல் தெய்வம் வீட்டிற்குள் மனநிறைவோடு வரும்

Read More