செவ்வாய் கிரகத்தில் தண்ணீர் கண்டுபிடிப்பு… – வெளியான தகவல்…

செவ்வாய் கிரகத்தில் திரவ வடிவிலான தண்ணீர் இருப்பதற்கு சாத்தியம் உண்டு என்று ஆராய்ச்சியாளர்கள் கண்டுபிடித்துள்ளனர். செவ்வாய் கிரகத்தில் தென் துருவத

Read More