பூமியை நோக்கி வந்த சிறுகோள் மீது விண்கலம் மோதி திசை திரும்பியது- நாசாவின் சோதனை வெற்றி

பூமிக்கு அருகே விண்வெளியில் பல்லாயிரக்கணக்கான விண்கற்களும், சிறு கோள்களும் இருக்கின்றன. இவற்றினால், பூமியின் சுற்று வட்ட பாதைக்குள் நுழையும் அபாயம்

Read More