சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் மன்னர்கள் கட்டி எழுப்பியது, தீட்சிதர்களுக்கு சொந்தமானதல்ல

Online tamil news சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் மன்னர்கள் கட்டி எழுப்பியது, தீட்சிதர்களுக்கு சொந்தமானதல்ல. சிதம்பரம் நடராஜர் கோயில் நிலம் அரசுக்கு சொ

Read More

சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கிரகணம் முன்னிட்டு நடை சாத்தப்படும்.

உலகப் பிரசித்தி பெற்ற சிதம்பரம் நடராஜர் கோவிலில் கிரகணம் முன்னிட்டு நடை சாத்தப்படும். பின்னர் சிறப்பு பூஜைகள் நடைபெறும். கோயில் தீட்சிதர்கள் தகவல். வ

Read More