6 பேர் விடுதலை,4 பேரும் தமது நாட்டுக்கோ, அல்லது அயல் நாடுகளுக்கோ செல்ல விரும்பினால் அதற்கு ஒன்றிய அரசு அனுமதிக்க வேண்டும்.

6 பேர் விடுதலை: தமிழ்நாடு ஆளுநர் இந்த தீர்ப்பில் சுட்டிக்காட்டியுள்ள அதிகார வரம்பை புரிந்து கொண்டு தமிழ்நாடு அரசு நிறைவேற்றி அனுப்பிய சட்ட மசோதாக்க

Read More