சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்தின் அதிரடி அரசியல் முடிவு!!

இரண்டு ஆண்டுகளுக்கு முன்பு, சூப்பர் ஸ்டார் ரஜினிகாந்த் விரைவில் அரசியலில் நுழைவதாகவும், கட்சி மற்றும் கொடி குறித்த விவரங்கள் பின்னர் அறிவிக்கப்படும் எ

Read More