10% இட ஒதுக்கீடுவழக்கில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை

Online tamil news 10% இட ஒதுக்கீடுவழக்கில் அடுத்த கட்ட நடவடிக்கை அனைத்து கட்சி கூட்டம் தமிழக அரசு வேலைவாய்ப்பு மற்றும் கல்வியில் உயர்ஜாதியினரு

Read More