ஆவின் ஆரஞ்ச் பாக்கெட் பால் விலை லிட்டருக்கு ரூ.12 உயர்வு.

தற்போதுள்ள ஆவின் ஆரஞ்ச் பால் மாதாந்திர அட்டைதாரர்களுக்கு எவ்வித விலை மாற்றமின்றி லிட்டர் ஒன்றுக்கு ரூபாய் 46க்கே புதுப்பிக்கப்படும். சில்லறை விற்பன

Read More