சபரிமலை கோயில் நடை நவம்பர் 16-ம் தேதி திறக்கப்படும் – திருவிதாங்கோடு தேவசம்போர்டு.

மண்டல பூஜைக்காக சபரிமலை கோயில் நடை நவம்பர் 16-ம் தேதி திறக்கப்படும் - திருவிதாங்கோடு தேவசம்போர்டு. நவம்பர் 17 முதல் டிசம்பர் 27-ம் தேதி வரை சபரிமலை

Read More