டி20 உலக கோப்பை!- எந்த 4 அணிகள் தான் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும்.

சுவாரஸ்யமான கட்டத்தில் டி20 உலக கோப்பை தொடர் சுவாரஸ்யமான கட்டத்தில் இருக்கும் நிலையில், எந்த 4 அணிகள் அரையிறுதிக்கு முன்னேறும் என்று பார்ப்போம். டி

Read More