இந்தியாவில் வரும் 25நம் தேதி சூரிய கிரகணம் – மக்களுக்கு எச்சரிக்கை

இந்தியாவில் வரும் 25ம் தேதி பெரும்பாலான இடங்களில் சூரிய கிரகணம் தெரியும். கிரகணம் முடிவடைவதை சூரிய அஸ்தமனத்துக்கு பிறகு காண முடியாது. மேலும் படிக்

Read More