15ஆம் தேதிக்குள் பயிர்காப்பீடு செய்து கொள்ளுமாறு மாநில அரசு விவசாயிகளை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது

சம்பா, தாளடி, பிசானப் பருவ நெற்பயிருக்கு இம்மாதம் 15ஆம் தேதிக்குள் பயிர்காப்பீடு செய்து கொள்ளுமாறு மாநில அரசு விவசாயிகளை கேட்டுக்கொண்டுள்ளது

Read More