சிவசேனா தலைவர் சுதிர் சூரி சுட்டுக் கொலை

சிவசேனா தலைவர் சுட்டுக்கொலை. பஞ்சாப் அமிர்தசரஸில் உள்ள கோவிலுக்கு வெளியில் நடந்த போராட்டத்தின் போது சிவசேனா தலைவர் சுதிர் சூரி சுட்டுக் கொலை. பட

Read More