தைவான் கிழக்கு கடற்கரையில் திடீர் நிலநடுக்கம் – அலறி ஓடிய மக்கள்

தைவான் கிழக்கு கடற்கரையில் திடீர் நிலநடுக்கம் ஏற்பட்டதால் மக்கள் அலறி ஓட்டம் பிடித்தனர். திடீர் நிலநடுக்கம் தைவானின் கிழக்கு கடற்கரையில் இன்று இரவு

Read More