பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை – திருவள்ளூர்

திருவள்ளூர் மாவட்டத்திற்கு விடுமுறை கனமழை காரணமாக திருவள்ளூர் மாவட்டத்தில் நவ.01 பள்ளிகளுக்கு மட்டும் விடுமுறை அறிவித்துள்ளது மாவட்ட நிர்வாகம்

Read More