சென்னை தரமணியில் உள்ள டைடல் பூங்காவில் தொழில் வளர்ச்சி 4.0 மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் – மு.க.ஸ்டாலின்.

சென்னை தரமணியில் உள்ள டைடல் பூங்காவில் தொழில் வளர்ச்சி 4.0 மாநாட்டை தொடங்கி வைத்தார் முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலின். முதலமைச்சர் முன்னிலையில் புரிந்துணர்வ

Read More