இன்று முதல் கேரளாவில் பஸ், ஆட்டோ, டாக்சி கட்டணம் உயர்கிறது.

கேரளாவில்  பஸ், ஆட்டோ, டாக்சி கட்டணம் உயர்கிறது. திருவனந்தபுரம்: கேரளாவில் கட்டணத்தை உயர்த்த வேண்டும் என்று பஸ், ஆட்டோ, டாக்சி உரிமையாளர்கள் மற்றும

Read More