முருகனுக்கு மாமனா திருமால்- மால்மருகா

பழனி மலை முருகன்   1. தண்டாயுதபாணி விக்ரகத்திற்கு நான்கு விதமான அபிஷேக பொருட்கள் மட்டும் தான் உபயோகிக்கப்படுகிறது. அவை, நல்லெண்ணெய், பஞ்சாமிர

Read More