செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வினாடிக்கு 811 கன அடி நீர் வரத்து

செம்பரம்பாக்கம் ஏரிக்கு வினாடிக்கு 811 கன அடி நீர் வந்து கொண்டிருக்கிறது - 100 கன அடி நீர் வெளியேற்றப்படுகிறது. செம்பரம்பாக்கம் ஏரியின் முழு கொள்ளள

Read More