சென்னை மாநகராட்சியில் மழை காலங்களில் ஏற்படும் பிரச்சனை பற்றி புகார் அளிக்க

சென்னை மாநகராட்சியில் மழைநீர் தேங்குதல், மரம் விழுதல், மின்வெட்டு, மின் கசிவு, கழிவு நீர் வெளியேறுதல் ஏதேனும் பிரச்சனைகளுக்கு உதவ நாங்கள் இருக்கிறோம்.

Read More