இந்தியாவில் எந்தெந்த இடங்களில் எத்தனை மணிக்கு முழு சந்திர கிரகணம்?

இன்று முழு சந்திர கிரகணம் - எந்த இடங்களில் எத்தனை மணிக்கு. சென்னை- மாலை 5:42 மணிக்கு கிரகணம் நிகழ்கிறது. அதுபோல பெங்களூரு- 5:57, ஹைதராபாத்- 5:43,

Read More