முக்கிய ஏரிகளின் நீர் நிலவரம்

December 4, 2022|0 Comments

முக்கிய ஏரிகளின் நீர் நிலவரம்:

புழல் ஏரிக்கு நீர்வரத்து 93 கனஅடியாக உள்ளது!

சோழவரம் ஏரிக்கு 56 கனஅடியாக இருந்த நீர்வரத்து 46 கனஅடியாக சரிவு!

கண்ணன் கோட்டை ஏரிக்கு நீர்வரத்து … Read more>